KUNSTENPLATFORM PLAN B

Assembly


--- Bestel 'Assembly' hier ---
 

Deze zomer doorkruiste architect en beeldend kunstenaar Bert Villa voor Veldwerk de Gentse periferie op de fiets. Tijdens zijn project Memory Landscape legde hij intuïtief en associatief een inventaris aan van de omgevingselementen die hem intrigeerden, om zo de origine van zijn eigen denkkader te bevragen. Deze verzameling foto's zijn vanaf nu terug te vinden in het boek Assembly, uitgegeven bij MER Books - Borgerhoff & Lamberigts. 

Wat is onze waargenomen omgeving en hoe verbinden we de ene omgeving met de andere? Voor Bert Villa is elk landschap een assemblage. In onze blik zijn de verschillende kenmerken die we zien en eerder hebben gezien, intuïtief met elkaar verbonden door middel van geheugen en associatie. Gebouwde structuren herinneren ons op hun beurt aan andere met vergelijkbare looks en functies verbonden geschiedenissen, en verbinden zo landschappen met elkaar. Omheiningen, koeltorens, antennes of regenpijpen maken zowel deel uit van hun directe omgeving als van mentale kaarten van verzamelde omgevingen.

In Assembly onderzoekt Bert Villa dit proces door een verzameling foto's te maken die verschillende omgevingen uitbeelden en hun materiële constitutie in detail te beschrijven. De publicatie vervat op speelse wijze shots van enkele al bestaande werken van Bert Villa en beelden die zijn gemaakt tijdens zijn reizen in de periferieën van suburbia, industrie en stadsgezichten. Volgens een persoonlijke logica die het ene element of de ruimtelijke ordening met het andere laat associëren, springt het boek van de ene waargenomen omgeving naar de andere. Op deze manier neemt Assembly zijn lezer mee op een associatieve reis door geconstrueerde landschappen, navigerend op de grenzen tussen artistieke, functionele en spontane constructies en alles daartussenin.

De gefotografeerde elementen in Assembly zouden kunnen worden beschreven met de term ‘key points’ van Gilbert Simondon. Het zijn objecten die zowel esthetisch als technisch zijn. Hun relatie tot een grotere achtergrond maakt ze herkenbaar en prominent, waardoor een topografie ontstaat en gestructureerd wordt. Bert is specifiek geïnteresseerd in hoe deze kernpunten verband houden met het geheugen en associatie, en beschouwt ze als vormen van (persoonlijke) lieux de mémoire.

Uitgeverij: MER Books - Borgerhoff & Lamberigts
Design: Lore Snauwaert
Kostprijs: €28 (excl. verzendingskosten)

'Assembly' in handen krijgen? Bestel deze hier per mail

Met de steun van Cera, de Vlaamse overheid, de Nederlandse Ambassade in België