KUNSTENPLATFORM PLAN B

Notities uit Areaal III: The rural and the other & The rural within

Gehost door TAAT in The Green Corridor Sint-Gillis

Areaal is een lerend netwerk  rond artistieke praktijken buiten de stad. In 2022/23 bestaat Areaal uit platform voor architectuur en ruimte AR-TUR, intergemeentelijke samenwerking GINTER, kunstruimte voor co-creatie, ambacht en diversiteit Manoeuvre & laboratorium voor hedendaagse transdisciplinaire kunst nadine, los-vast kunstcollectief Seasonal Neighbours, praktijk voor zachte kracht en radicale verbeelding DEVET en het performance-ruimtelijk collectief TAAT. Naast de kernpartners van het netwerk worden de kunstenaars die deelnemen aan het door Kunstenplatform PLAN B ondersteunde Veldwerktraject en geïnteresseerden in het specifieke thema van de dag uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Elke bijeenkomst wordt vormgegeven rond een thema dat door een van de deelnemers aan het netwerk wordt gekozen. Het doel van deze bijeenkomsten is om praktijken en ervaringen met het creëren en ondersteunen van artistiek werk buiten de stad met elkaar en met de aangesloten kunstenaars te delen. Dit creëert een weefsel van gedeelde kennis rond kunst en/in het landelijk gebied en genereert hopelijk meer vruchtbare grond voor artistieke praktijken in de landelijke omgeving.

De derde bijeenkomst van Areaal was een samenwerking met TAAT: collectief voor performatieve, spatiale praktijken en artistiek onderzoek. Ze deelden hun open source methodologie met de participanten van Areaal. De samenkomst vond plaats op 19 November in artist-run ruimte The Green Corridor in Sint-Gillis, Brussel. De onderzoeksvraag centreert zich rond de vraag naar wat het rurale inhoudt en waar we het kunnen terugvinden in onszelf en in de stad. 

1. introductie TAAT 

 

Als eerste introduceert Breg Horemans de praktijk van TAAT die evolueerde van houten installaties in culturele instituten als HALL03 in Kortrijk naar een praktijk die zich buiten de ruimte begeeft en aan de slag gaat met materialen die daar voorhanden zijn. Het project Sengu dat TAAT in Bokrijk uitvoerde, waarbij de materialiteit van hout en het collectieve leidend waren in ontwerp- en bouwproces, is daar een sprekend voorbeeld van. Hun proces van samen bouwen volgens regeneratieve methodes vormt de basis voor de rest van de dag.

2. Schrijfoefening: het rurale binnenin

Geïnspireerd door het verhaal De bibliotheek van Babel van schrijver Jorge Luis Borges uit 1941 stelt Breg een eerste oefening voor waarin we proberen ons lichaam als een archief te zien. In dat archief gaan we op zoek naar een rurale ruimte die ons gedefiniëerd heeft. In twaalf minuten tekenen we die ruimte en beschrijven we ze. We wisselen onze ruimtes met elkaar uit.

3. Encounter Portal Workshop

Na de lunch focussen we ons op de vraag of we het rurale ook in de stad kunnen herkennen. We wandelen naar een braakliggend stuk grond vlak aan het kanaal in Anderlecht. Daar leidt Breg een Encounter Portal Workshop, die focust op hoe ruimtes relaties vormgeven tussen onszelf en meerdere Anderen. In stilte banen alle deelnemers zich met behulp van een kniptang een weg naar het hart van het terrein. Daar aangekomen wordt in een aantal stappen een portaal opgebouwd door het creëren van ruimtelijke elementen met de materialen voorhanden op het terrein: planten, doorns, plassen, achtergelaten plasticafval, puinsteen. In een laatste stap vindt er in het portaal een ontmoeting plaats tussen alle deelnemers en hun omgeving.  

ORGANISATOR

TAAT

TAAT opereert als een performatieve ruimtelijke praktijk tussen architectuur, performance en artistiek onderzoek. De kern van hun werk is het project HALL33, een gebouw dat een theaterstuk is, en een theaterstuk dat een gebouw is. HALL33 faciliteert ontmoetingen tussen publiek, instellingen, praktijkmensen, onderzoekers en studenten en ontvouwt zich sinds 2012 als 'repetities door de ruimte'. Alle projecten van TAAT zijn opgezet binnen een open source methodologie die gebaseerd is op een collectieve leer-door-doen aanpak.

https://taat-shadow.netlify.app/
 

DEELNEMERS

Breg Horemans (TAAT), Joris Derycke, Lucas Devolder, Lola Daels  & Sebastiaan Willemen (Veldwerk), Chris Rotsaert (Manoeuvre), Edith Wouters (AR-TUR), Juan Duque & Sam De Vocht (The Green Corridor), Leontien Allemeersch, Ewoud Vermote,  Vincent Focquet (Kunstenplatform PLAN B), Julie Van Kerckhoven, Betül Sefika.


 Alle foto's door Leontien Allemeersch