KUNSTENPLATFORM PLAN B

Notities uit Areaal VI: dorpsdramaturgie

De zesde bijeenkomst van Areaal was een samenwerking met platform voor architectuur en ruimte AR-TUR. AR-TUR ontving het netwerk in de context van het Dorpsmakersfestival, waarin Seasonal Neighbours, Breg Horemans / TAAT, Maxime Vancoillie en Amber Vermaete aan de slag gingen met de Kempen. Op 22 oktober deelden Seasonal Neighbours en Maxime Vancoillie hun proces met het netwerk. 

Het internationale collectief rond seizoensarbeid Seasonal Neighbours bracht hun ‘House of Seasonal Neighbours’ naar Wortel. Samen met beeldend kunstenaar Tijana Petrović verdiepten ze zich in het samenleven in de rurale context van de Kempen. Vanuit de vraag “Hoe kan een dorp vanuit nieuwe perspectieven een ander beleid uitdragen dat rekening houdt met de verschillende tijdelijke stromen van bewoners die naast elkaar bestaan?” settelden ze zich pal op de as die de kerk, die door de Roemeense gemeenschap gebruikt wordt, met het dorpscafé verbindt. Hun reflecties en ontmoetingen resulteren in geborduurde zakdoeken met citaten uit interviews rond het thema. De samenkomst mondt uit in een concert met Roemeense muziek. Het dorpsplein wordt een plek voor ongewone ontmoeting. 

Foto's © Kelly Donckers

Niet zo ver daarvandaan, in de kolonie van Merksplas, werkt Maxime Vancoillie. In haar voorstel 'Kalenderkringen' wil Maxime de cyclische beweging(en) van elementen uit het dorp (terug) zichtbaar maken en op gang brengen. Ze gebruikt daarvoor drie figuren: de kalender van de waarneming (tijd), de kringgreppel (ruimte) en de kringrituelen (handeling). Zo werkt ze aan een conversatieformat dat ons in staat stelt om betekenisvolle relaties aan te gaan met omgevingselementen zoals de heidebloem en hun cyclus. Binnen de boomcirkel op de begraafplaats rapporteerde Maxime over haar eerste poging om in het conversatieformat met lokale experts in gesprek te gaan.  

Een meer uitgebreid verslag van de dag kan je hier lezen op de website van AR-TUR. 

Foto's © Kelly Donckers

OVER AREAAL

Areaal is een lerend netwerk rond artistieke praktijken buiten de stad. In 2022/23 bestaat Areaal uit platform voor architectuur en ruimte AR-TUR, buitenshuis netwerk, kunstruimte voor co-creatie, ambacht en diversiteit Manoeuvre & laboratorium voor hedendaagse transdisciplinaire kunst nadine, los-vast kunstcollectief Seasonal Neighbours, praktijk voor zachte kracht en radicale verbeelding DEVET en het performance-ruimtelijk collectief TAAT. Naast de kernpartners van het netwerk worden de kunstenaars die deelnemen aan het door Kunstenplatform PLAN B ondersteunde Veldwerk-traject en geïnteresseerden in het specifieke thema van de dag uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Elke bijeenkomst wordt vormgegeven rond een thema dat door een van de deelnemers aan het netwerk wordt gekozen. Het doel van deze bijeenkomsten is om praktijken en ervaringen met het creëren en ondersteunen van artistiek werk buiten de stad met elkaar en met de aangesloten kunstenaars te delen. Dit creëert een weefsel van gedeelde kennis rond kunst en/in het landelijk gebied en genereert hopelijk meer vruchtbare grond voor artistieke praktijken in de landelijke omgeving.


ORGANISATOR

AR-TUR heeft als cultureel platform voor architectuur en ruimte een grote impact op de ruimtelijke kwaliteit van dorpse en kleinstedelijke omgevingen. En dat heeft een positief gevolg voor de leefbaarheid ervan voor de inwoners. Als coach én co-creator activeert AR-TUR de belanghebbende spelers, stimuleert synergiën en werkt samen met alle spelers uit het veld. Het speelveld - de vrije culturele ruimte - geeft AR-TUR de kansen om breed en ongeremd te denken en te doen.

www.ar-tur.be

Seasonal Neighbours is een los-vast collectief, gericht op verschillende vormen van seizoensgebondenheid en vormen van samenleven op het Europese platteland. Door middel van veldwerk, kunst- en ontwerpinterventies, gesprekken met stakeholders, kritische representaties en geschreven onderzoek wordt dit onderwerp in een myriade van thema's verkend. Van de evolutie van het metabolisme van de tuinbouw, het rurale landschap en Europese arbeidsmigratieverhalen, tot vragen over de schaaleconomie in de landbouwsector, huiselijkheid, publieke ruimte, nieuwe vormen van burgerschap, enz.

www.seasonalneighbours.com

Maxime Vancoillie is een ruimtelijk maker uit Gent. Ze heeft een ruimtelijke en artistieke onderzoekspraktijk en werkt als onderwijsassistent in de opleiding Interieurarchitectuur aan de KU Leuven.

www.maximevancoillie.com