KUNSTENPLATFORM PLAN B

Publicatie Veldwerk I

 

In maart 2020, net voor het begin van de eerste lockdown, ging de eerste editie van Veldwerk van start. Een bewogen jaar later is er een publicatie waarin we de acht ondersteunde onderzoeksprojecten presenteren. 

Aan dit collectief onderzoekstraject buiten de stad werkten acht kunstenaars/collectieven mee: Inés Ballesteros & Michela Dal Brollo, Pim Cornelussen, Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers, Max Pairon, Sibran Sampers, Maxime Vancoillie, Maite Vanhellemont en Bert Villa. Een jaar lang onderzochten ze elk op hun eigen manier de niet-stedelijke ruimte als drager van betekenissen; als voedingsbodem voor een praktijk die in verbinding staat met haar omgeving, de inwoners en de thema’s die er leven.

Na een uitgebreide documentatie op de website, brengen we deze projecten nu ook samen in een publicatie. Om ze te documenteren en open te stellen, maar ook om erover te reflecteren. Wat delen deze processen en waarin verschillen ze? Hoe gaan beloftevolle hedendaagse kunstenaars om met artistiek onderzoek buiten de stad? Niet als definitieve terugblik of statisch interpretatiekader, maar als één mogelijke invalshoek in de complexe veelzijdigheid van de acht projecten.  

De publicatie zelf is helaas niet meer in stock. Wel kan je de digitale versie hier doorbladeren. 

Met de steun van Cera, de Vlaamse overheid, de Nederlandse Ambassade in België.