KUNSTENPLATFORM PLAN B

Publicatiepresentatie Veldwerk II

21 mei 2023, de Koer, Gent

Met Veldwerk nodigt Kunstenplatform PLAN B elk jaar een groep kunstenaars uit om een artistiek onderzoek uit te voeren in de rurale ruimte. Tijdens de tweede editie waren dat Daems van Remoortere & Fallow, Sebastiaan Willemen & Lola Daels, Joris De Rycke, Lucas Devolder, Karolina Michalik en The Post Collective & Anna Housiada. 

Elk van hen ging aan de slag met zeer uiteenlopende thema’s: van commons tot zilte landbouw, van arbeidsmigratie tot de invloed van stuwdammen op ecosystemen, van een natuurdocumentaire tot een onderzoek naar hoe we ons kunnen verhouden tot nieuwe landschappen. Meer informatie vind je hier

Nu blikken we terug met een publicatie, waarin het proces van de verschillende trajecten wordt gedocumenteerd en uitgediept. Daarnaast screenen we ook drie films die gelinkt zijn aan of ontstonden tijdens Veldwerk II. Meer info over deze films vind je hieronder. Welkom!


Praktisch:

14u: Kom je publicatie ophalen
15u30: Start filmprogramma (ca. 100’)
18u: Einde 

Adres: de Koer, Meibloemstraat 86, 9000 Gent
 
Dit is een gratis evenement. Voor de publicatie hanteren we een PWYC systeem van 10 - 15 - 20 euro (cash of payconiq). 
 

Filmprogramma:
 

REROOTING (2023, 19’)
the Post (Film) Collective
Ondertiteld in het Engels

In deze film wordt een veelheid aan stemmen, talen en vertalingen samengesponnen als de draden van een spinnenweb. Samen overbruggen ze een ruimte waarin de makers elkaar proberen te begrijpen en versterken, en waarin ze hun relatie tot de natuur verder uitdiepen. De stemmen dwalen en echoën door het bos en banen zich een weg langs onbewoonde paden. Een uitgestrekte ruimte ontvouwt zich: een ruimte die van niemand, maar ook van iedereen is - net zoals deze film ook het werk is van vele auteurs samen.

 

perpendicular parallels (2023, +- 20’)
Karolina Michalik
Ondertiteld in het Engels
 

Seizoensgebonden arbeidsmigratie blijft een sociaal-culturele blinde vlek. Vanuit die vaststelling brengt ‘perpendicular parallels’ een veelheid aan thema’s en contexten rond deze vorm van werken en leven in kaart. In het spoor van een Pools geschreven vacature, uitgestuurd door een West-Vlaamse champignonkwekerij, worden verschillende perspectieven samengebracht om deze blinde vlek te traceren. Met paddenstoelen als gids, zoals de onzichtbare draden van mycellium die ondergronds verbindingen leggen, worden verschillende ervaringen van identiteit en gemeenschap, traditie en erfgoed, tijd en seizoensgebondenheid, en verschillende relaties tot de natuur met elkaar verbonden.

 

Ruderalia (2023, +- 60’)
Joris De Rycke
Nederlands gesproken, ondertiteld in het Engels 


Vanuit het perspectief van een wandelaar kijken we naar plaatsen waar op industriële schaal grondstoffen werden of worden ontgonnen. Al snel verschijnt de geologische geschiedenis van deze plaatsen en de ecosystemen die zich er ontwikkelen. De camera kijkt rond en zoomt in op het kleine: stenen, insecten, en een hoofdrol voor de planten. Het zijn personages die expressie geven aan de plaats waar ze zich bevinden. Als de plek verandert zal de plant uiteindelijk verdwijnen en plaatsmaken voor andere soorten. Op die manier zijn ze niet alleen aan de bodem verbonden, maar ook aan de gebeurtenissen die het landschap vormgeven. 


 Met de steun van Stad Gent en de Vlaamse overheid

Filmstill REROOTING

Filmstill perpendicular parallels

Filmstill Ruderalia