KUNSTENPLATFORM PLAN B

Gitte Hendrikx

Gitte begon haar residentieweek in Bekegem met de vraag: “Wat betekent straattheater in de context van een dorp?”. In haar onderzoek betrok ze de bewoners, waarna ze samen met hen nadacht over een plek waar deze praktijk kon plaatsvinden. Al snel werden hun voortuinen het toneel voor hun korte sketches, waarin ze hun persoonlijkheden op een performatieve manier vertaalden naar de buitenwereld. Deze acties filmde Gitte vervolgens: de registratie van een open vraag waar deze Bekegemnaren met behulp van Gitte een eigenzinnige antwoord op boden.

BIO

Gitte Hendrikx (°1992, B) begon haar studies aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (NL), waarna ze haar Master vervolledigde aan de Geneva University of Art and Design (Genève, CH). In haar praktijk werkt Gitte vanuit een sterk sociologische, multimediale en multidisciplinaire invalshoek. Deze hanteert ze in de observatie van menselijk gedrag en hun dagdagelijkse interacties, waarbij ze nagaat wat de notie van theater (inclusief speelvlak) nu precies inhoudt. Door gebruik te maken van elementen als vertraging, herhaling, bevriezing en abrupte eindes, slaat ze een brug tussen performance en theater.