KUNSTENPLATFORM PLAN B

Sibran Sampers

Vertrekkend vanuit zijn alter ego Dokter Deconynck ging Sibran aan de slag met archetypes en symbolen uit het heden en het verleden. Het resultaat bevindt zich op het snijvlak van beeldende kunst en performance, waarin hij langs beide artistieke wegen de machoman dissecteert. In een opeenvolging van associatieve beelden en met de voetbalkamer als experimenteel auditorium van dienst, trachtte hij totale overgave na te streven.

BIO

Sibran Sampers (°1991, B) studeerde Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent, om meteen daarna een opleiding Autonome Vormgeving aan
 KASK Gent te volgen. Als beeldend en performatief kunstenaar zoekt Sibran in conflict of discussie naar een antwoord op bepaalde problematieken. Zo klaagde hij in zijn performance Konijn op grootmoeders wijze de hypocrisie van de stedelijke vleesconsument aan. Daarnaast is hij procureur van zijn reizende praktijk Tripudiometrisch Instituut Sibran Sampers, waarin hij de toekomst tracht te voorspellen aan de hand van kippen en ander gevogelte. Doorheen persoonlijke sessies of groepsseances bespeelt hij de schemerzone tussen kwakzalverij en de psychotherapie, op zoek naar mogelijke gelijkenissen. Ondertussen had Sibran zijn tentoonstelling Heir – Könynck in In De Ruimte (Gent) en kon je sessies van zijn Tripudiometrie bijwonen in o.a. Gouvernement, de exporuimte These Things Take Time, en tijdens het Copacobana Festival.