KUNSTENPLATFORM PLAN B

Eva Donckers

SCULPTURE STORIES (WERKTITEL)

Tijdens haar residentieweek begaf Eva zich in de huiselijke sfeer van de Bekegemnaren. Daar ging ze samen met hen op zoek naar allerhande objecten, om deze daarna te fotograferen in een nieuwe compositie. Tegen een abstraherende achtergrond krijgt deze opstelling sculpturale allures, en wordt de foto een momentopname van een collectief gebeuren. Zo werkt ze telkens een multidisciplinaire methode uit tussen fotografie, beeldhouwkunst en assemblage in, als onderzoek naar intimiteit en speelse manieren van ontmoeten.

BIO

Na haar opleiding Kunst- en Cultuurbemiddeling aan de Karel de Grote Hogeschool stortte Eva Donckers (°1991, B) zich op de fotografie (KASK Antwerpen en LUCA Brussel). Doorheen haar foto's tracht Eva gedeeld sociaal gedrag te onderzoeken en bevragen. Gedreven door nieuwsgierigheid observeert ze de wereld rond haar, waarbij ze zich laat inspireren door hedendaagse utopieën en hoe deze de werkelijkheid vormgeven. Haar foto’s werden opgenomen in verschillende publicaties waaronder het Belgische Oogst Magazine en The Word, en het Italiaanse LIVING magazine.