KUNSTENPLATFORM PLAN B

Christina Vandekerckhove

RABOT

“Het zijn schrijnende taferelen, maar Rabot legt de menselijkheid van deze personages bloot – ook al zijn ze die menselijkheid vaak zelf al vergeten” - De Morgen

Op woensdag 29 augustus organiseerde Kunstenfestival PLAN B in aanloop van het festivalweekend een shared dinner waarop aansluitend de documentaire Rabot werd vertoond. Deze raamvertelling weerspiegelt het leven in de drie sociale woontorens van de gelijknamige Gentse volkswijk. Met de afbraak van deze torens in aantocht, schetst Christina Vandekerckhove een eerlijk portret over kwetsbare mensen.

De Gentse Rabottorens zijn het resultaat van een sociaal experiment met een kortzichtige aanpak. Al sinds de jaren ‘70 werd kansarmoede in deze 537 appartementen weggestopt. Na 45 jaar maakt nog een handvol bewoners zich op voor de definitieve uittocht. Vandekerckhove volgt er hun laatste troosteloze maanden en laat de muren van de torens spreken.

Op het Film Fest Gent kaapte deze documentaire vorig jaar nog de Publieksprijs weg.