KUNSTENPLATFORM PLAN B

de zwarte zusters

Goesting om met een grote groep mensen met een beeldende achtergrond muziek te maken, meer hadden de zwarte zusters (B) niet nodig om een bende geschoolde en ongeschoolde muzikanten - voornamelijk studenten van Sint-Lucas Gent - rondom zich te verzamelen. Een vaste repetitiedag op maandagavond hielp daar ook wel bij.

In en door improvisatie verkennen ze tijdens elk optreden de spanning tussen het muzikale en beeldend-performatieve; een klankexperiment dat allerminst te voorzien of te voorspellen valt - van fragiele solo naar complete chaos en terug. Centraal daarbij staat de zoektocht naar collectieve waarde, vriendschap en vertrouwen. Zaken waarvoor ze inspiratie vinden in alledaagse voorwerpen, de omgeving en het vrij spel. Tijdens Kunstenfestival PLAN B 2018 repeteerden ze een hele week ter plekke en speelden tijdens het festivalweekend twee keer een zes uur durende sessie. 

Eerder ging hun tourbus al richting Gouvernement (Gent), Vama Veche (Brugge), CAMPO (Gent), Copacobana (Gent), Beursschouwburg (Brussel),...