KUNSTENPLATFORM PLAN B

Dries Segers

LOOKING AT A LANDSCAPE

Een reeks billboards doorheen Bekegem; witte canvassen, telkens ingevuld door een andere kunstenaar. Deze billboards werden één maand voor het eigenlijke festivalweekend geplaatst en speelden zo ook een rol als aankondiging. 

Voor de invulling van zijn billboard vertrok Dries niet vanuit het landschap zelf, maar vanuit de activiteit die het landschap vult. Het canvas wierp een blik op een plaats waar twee landen zich splitsen, een vogel die richting de vijand spiedt en drie figuranten die naar andere zaken zoeken. Het vaststaande is vluchtig geworden, een panorama afhankelijk van het moment.

BIO

Dries Segers (°1990, B) studeerde aan de Academy of the Arts in IJsland en volgde een opleiding Fotografie aan Sint-Lucas Brussel. Eerder was werk van Dries al te zien tijdens verschillende (inter)nationale groeps- en solotentoonstellingen in onder andere BOZAR (Brussel), Fotomuseum Antwerpen en De Brakke Grond (Amsterdam). Kijken naar beelden van Dries voelt altijd wat desoriënterend aan. De enige zekerheid: het zijn afbeeldingen. In een maatschappij waar kennis primeert, wil hij opnieuw plaats maken voor verbeelding. Zijn beelden creëren nieuwe en ongewone werelden waarbij de kijker vooral terugplooit op zichzelf. Pas wanneer deze erin slaagt alle mogelijke referenties naar de realiteit op te geven, krijgt hij toegang tot het werk. Hiermee tracht Dries af te stappen van de geconditioneerde blik en geeft hij tegelijkertijd het auteurschap terug aan de fotograaf zelf.