KUNSTENPLATFORM PLAN B

Tijdelijk Informatie Centrum, afdeling De Berm

Om de ideeën van het Tijdelijk Informatie Centrum naar de praktijk en de omgeving van Zwankendamme te brengen, werd afdeling De Berm opgericht. Deze afdeling deed uitgebreid onderzoek naar Zwankendamme, haar heden, verleden en misschien zelfs haar toekomst. Al deze informatie werd verzameld op individuele A4’s en gebundeld tot een publicatie die elke Zwankendammenaar in de bus ontving (deze kan je hier inkijken). Ook werkten ze aan een video en een installatie uit resthout. Als hoogtepunt van het project verzamelt afdeling de berm het gehele dorp op zaterdag 1 oktober op de berm, van waar ze het dorp samen en in stilte zullen bekijken. 

 

Tijdelijk Informatie Centrum, afdeling De Berm over de wijk, hun creatieproces, en de rondleiding die ze zullen geven rond hun werk. 

Toen we in Zwankendamme aankwamen, waren we meteen onder de indruk van de ingesloten ligging van het dorp. De kleine woonkern die omgeven wordt door het kanaal, de polders, de berm, het treinspoor, de expresweg en de havenindustrie. Zwankendamme als een ingesloten lokaliteit die fysiek verbonden is met de globale productieketens.

Ons werk neemt als focus de berm ter hoogte van Wulfsberge ter kanalisering van onze nieuwsgierigheid. Deze mega-infrastructuur is het gevolg van een landschapsinrichtingsproject met als doel een groene buffer te realiseren die de leefbaarheid van Zwankendamme verzekert door de lawaai- en visuele hinder te verminderen. We vroegen ons af hoe het zou zijn om daar te zijn, om er tijd door te brengen, om er te slapen en onze zintuigen open te stellen voor de aanwezige perspectieven. 

Tijdens het slotweekend organiseren we op zaterdag de actie Allemaal op de berm. We nodigen iedereen die op dat moment aanwezig is in Zwankendamme uit om samen op de berm te gaan staan. Daar kijken we uit op de omgeving en beschouwen deze als een sculptuur, als een landschap dat wij als mensen vormgeven en bewonen, een landschap dat continu in transformatie is, een krachtenveld van machtsrelaties die een plek inrichten.   

Volgens ons gaat het werk over contemplatie, precariteit en perspectieven. Contemplatie wordt vaak gezien als een passieve activiteit. Wij geloven dat het net een actieve vorm van denken is, steeds evoluerend, dynamisch, bewust en verbonden. Allemaal op de berm is naast contemplatief ook een precair werk omdat het afhangt van de keuzes en de mogelijkheden van vele mensen met het gevolg er al dan niet bij te zijn. Het resultaat is onzeker. Als laatste zijn er vanop de berm een veelvoud aan perspectieven zichtbaar. We stellen voor om niet enkel vooruit te kijken, maar om ons heen.

BIO

Het Tijdelijk Informatie Centrum (TIC) is een open artistieke werkvorm die Jakob Van den Broucke en Kasper Demeulemeester sinds 2020 ontwikkelen en waarvan ze de resultaten delen in de vorm van tentoonstellingen en publicaties. Het TIC mag omschreven worden als een dynamische en interactieve denkruimte waarin samenwerking, opstapeling van kennis en esthetische productie kunnen samenvallen. Eerdere afdelingen werden o.a. opgericht in Sint-Goriks, waar ze op uitnodiging van de Sint-Gorikshallen aan de slag gingen met vraagstukken rond digitale fotografie en de visualisatie van hedendaags erfgoed, en in Mol, waar ze een tijdelijke ontsluiting organiseerden van informatie over Molse grond.

Credits

Met dank aan Lucy, Danny, Lisa, Niels, Various Artists en Dirk.