KUNSTENPLATFORM PLAN B

Een dorpsdramaturgie voor Haren

Een dorpsdramaturg probeert het dorp en haar omgeving als een tekst te lezen en interpreteren en die persoonlijke lezing te linken aan bredere fenomenen. Zo slagen dorpsdramaturgen erin om in hun artistieke projecten thematieken, dynamieken en perspectieven uit het platteland te vertegenwoordigen, die de kunsten voorlopig missen. (PLAN B in rekto:verso)

In 2023/24 werkt Kunstenplatform PLAN B samen met Martha Balthazar, Elien Ronse en Aulona Fetahaj aan een ontwikkelingstraject rond dorpsdramaturgie. Lees er hier alles over.

Het dorp Haren werd in 1921 geannexeerd door Brussel. Doorheen de geschiedenis bleef dit gebied grotendeels verstoken van de voordelen en faciliteiten die daarmee gepaard zouden moeten gaan. Wel werd de omgeving steeds meer omsloten door industrie, luchthaven, spoorwegen, snelwegen en een gevangenisdorp. Tegelijkertijd blijft Haren een dorps karakter behouden in de herinnering van haar bewoners, de marketing van stad Brussel, en de eerste indruk van nieuwe inwoners. Haar geschiedenis en de dynamieken die er spelen zijn sprekend voor de vraag wat ‘het dorp’ vandaag nog betekent/kan betekenen en hoe het rurale zich in de stad kan voordoen. 

Op dit moment brengen Aulona Fetahaj en Ewoud Vermote de plek in kaart via interviews met de inwoners. Ze gaan op zoek naar bestaande gemeenschappen, oude en nieuwe, permanente en tijdelijke, en hoe ze in relatie staan tot hun omgeving en elkaar.  “Wie leeft, zal proberen betekenisvol te interageren met diens omgeving,” schrijft kunstenaar Simon Allemeersch in zijn tekst Waarom ik een hekel heb aan participatie. Al zoekend, filmend en pratend willen Aulona en Ewoud onderzoeken hoe de inwoners betekenis geven aan hun omgeving. 

Foto © Leontien Allemeersch

Notities