KUNSTENPLATFORM PLAN B

Barbara T’Jonck

Barbara onderzoekt voor Veldwerk III de fantasie van een collectieve plattelandswoning. Al een tijdje voelt ze het verlangen om op het platteland een teruggetrokken leven te leiden en daarin is ze niet alleen. Haar droom resoneert met vele anderen, maar noch zijzelf noch (de meeste) van die anderen ondernamen ooit concrete stappen weg van de stad en hun leven daar. Als het toch gebeurt, dan krijgt het plattelandsverlangen eerder vorm als een particulier tweede verblijf in plaats van een collectief goed waar een andere manier van leven (uit)geoefend wordt. De afwezigheid van fundamentele actie doet vermoeden dat er een heleboel andere verlangens en angsten aan de grondslag liggen van deze fantasie. In dit project laat Barbara een kritisch licht schijnen op de collectieve plattelandsfantasie. Ze zet deze om in een praktische realiteit door (de hobbelige weg naar) een plattelandsgemeenschap te performen.


 

BIO

Barbara T’Jonck is theatermaker met een achtergrond in wijsbegeerte. Ze is actief op een breed spectrum (van performer tot dramaturg, van schrijver tot facilitator) en op verschillende terreinen (van sociaal-artistiek werk tot documentairetheater, van smartphonechoreografie tot opera). In haar eigen werk komen enkele thema’s vaak terug: (fictieve) collectiviteit, de dramaturgische betekenis van een stem, en strategieën die een activerende of kritische setting ensceneren. Ze maakt samen met Martha Balthazar, Mats Vandroogenbroeck en Jana De Kockere documentairetheater rond sociale knel- en knooppunten vandaag en werkt(e) samen met o.a. Dan Mussett, Salomé Mooij, Berten Vanderbruggen, Donia Jourabchi. In 2019 richtte ze samen met anderen de artist-run organisatie Platform In De Maak op die zich inzet voor de positie van startende makers in de podiumkunsten. 


 

Notities