KUNSTENPLATFORM PLAN B

May Abnet

De aarde is bezaaid met valleien, ontstaan via eeuwenlange erosie. Als Mesopotamië de geboorteplaats is van de eerste agrarische revolutie en de vroegste riviervallei beschavingen, dan is Silicon Valley de geboorteplaats van de digitale revolutie. De ICT-ondernemers van deze Californische tech-hub werden beïnvloed door het libertarisme en de tegencultuur van de jaren zestig. Zij geloofden dat een computer- en kenniseconomie een virtuele, wereldwijde, grenzeloze en gedecentraliseerde gemeenschappelijke ruimte voor iedereen zou creëren. Onze informatie-economie heeft inderdaad de tijd versneld, de ruimte versplinterd en het onderscheid tussen landelijke en stedelijke omgevingen vervaagd. Deze techno-utopie ontwikkelt zich echter tot een techno-nachtmerrie. De wereld van vandaag wordt geregeerd door monopolistische technologie-megacorporaties die enorme hoeveelheden gegevens uit ons dagelijks leven verzamelen. Ons leven is nu gedeeltelijk data- en algoritmisch bepaald. 

 

Voor Veldwerk is May Abnet op zoek naar een vallei in het platteland. Een vallei als betekenisvolle plek om collectief na te denken over informatietechnologie en geografische ruimten. Om stil te staan bij extractiedalen en concurrerentiepieken. Om ideeën te verbinden in een web van vele leerstromen.

BIO

May Abnet is eeuwig student en betrokken bij verschillende collectieve performance-, sociaal-artistieke en nightlife projecten. Voor ze kunst en design studeerde (KASK School of Arts Gent) verdiepte ze zich in de middeleeuwse kunstgeschiedenis (ULB). Momenteel licht ze een tipje van de sluier van Urban Studies (VUB/ULB) om te zien hoe de kapitalistische stad uit evenwicht kan worden gehaald. Op lange termijn ontwikkelt May een poëtisch onderzoek rond het stedelijk ecosysteem, waarbij ze schrijven, geremixte beelden, cartografische systemen en performance als denkinstrumenten gebruikt. Ondertussen staat ze op een digitale oever met een vlindernet - kijkend naar de rode zon die zich werpt op de skyline van de grote stad - zich af te vragen hoe ga ik dit verhaal vertellen???

Notities