KUNSTENPLATFORM PLAN B

Daems van Remoortere & Fallow

Archeologie op zilte bodem

De bodem verzilt! Niet alleen door oude irrigatiemethoden, maar evengoed door overstromingen uit de zee en het opwellen van zeewater via de ondergrond. Vooral in de landbouw is men bezorgd over deze steeds verder voortschrijdende evolutie, waarbij allerlei technieken worden ontwikkeld om de oprukkende verzilting tegen te gaan. In volle klimaatcrisis lijkt de tijd rijp om deze verhouding tussen zout en zoet opnieuw te bevragen.

Voor Veldwerk onderzoeken kunstenaarsduo Daems van Remoortere en ontwerpcollectief Fallow daarom een cruciale schakel in onze relatie met dit veranderende landschap: zilte landbouw. Maar wat houdt dit precies in? Welke gewassen kun je wel en niet kweken? Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? Dit onderzoek naar zoutminnende planten kaderen ze in een bredere context gevoed door interviews met boeren, inwoners en botanici. Uiteindelijk zal dit vorm krijgen in een zilte tuin, een uitsnede in het landschap die, net als een archeologische site, geschiedenis, toekomst en heden laat samenvloeien. 

BIO

Daems van Remoortere bestaat uit beeldend kunstenaars Lena Daems  (°1988, BE) en Frederik van Remoortere (°1986, BE). Als afgestudeerden aan het KMSKA creëerden ze een diverse praktijk die varieert van galeriewerken op basis van geometrische abstracties en astrofysische principes tot in situ-installaties in de openbare ruimte. Weerkerende thema’s daarbij zijn voyeurisme, de verhouding tussen private en publieke ruimte, de mens versus de natuur, geometrie, licht en tijd. 

Naast het kunstenaarsduo Daems van Remoortere is Lena Daems mede-bezieler van de Zilte Scheldetuin. Op de droogdokkensite in Antwerpen is in een van de dokken een zilte tuin opgetrokken om de aandacht te vestigen op de zoutminnende planten die van nature voorkomen in het Schelde Estuarium. Om de zoveel tijd organiseren ze er kookworkshops en rondleidingen.

Fallow is het Brusselse samenwerkingsplatform van ontwerpers Matthias Salaets (°1990, BE), Michaël Stas (°1990, BE) en Carmen Van Maercke (°1990, BE). Het collectief spitst zich toe op de ruimtelijke aspecten van maatschappelijke en socio-ecologische uitdagingen met een veelzijdige interesse in het open veld van architectuur, landschap en stedenbouw. Samen bouwen ze verder op waardevolle ervaringen vanuit verschillende projecten bij kantoren als Elding Oscarson (SE), 51N4E (BE), Architecture Workroom Brussels (BE) en Studio Paola Viganò (BE), alsook bij het Departement Omgeving (BE), en vanuit betrokkenheid in het hoger onderwijs en academisch onderzoek.

Notities