KUNSTENPLATFORM PLAN B

Sebastiaan Willemen & Lola Daels

STUWLAND - Landscapes of infrastructure

Het onderzoek van Sebastiaan Willemen en Lola Daels concentreert zich rond stuwdammen en -meren in België. Hoewel deze mega-infrastructuren vaak een plaats van rust in het landschap vormen, zijn ze vooral een toonbeeld van de menselijke drang om de natuurlijke omgevingen te controleren. Ingrepen als waterdammen hebben een ingrijpend effect op ecosystemen en geografische en geologische aspecten van het landschap. Voor Veldwerk zetten ze een onderzoek op naar de gefragmenteerde lokale impact van waterdammen op de natuurlijke en gebouwde omgeving, en de mensen die er wonen. 

BIO

Sebastiaan Willemen (°1990)  baseert zijn praktijk van bouwend architect en stedenbouwkundige op een onderzoekspraktijk die inspeelt op het fenomenologische stedelijke en rurale landschap. Dit resulteert in projecten die voortkomen uit een verantwoordelijkheid ten opzichte van hun context en die omgaan met de impact van (landschaps)infrastructuren en de metabolismen die eruit voortkomen.

Lola Prima Donna Daels (°1990) woont in Brussel en maakt voornamelijk in-situ en installatiekunst. Haar praktijk komt voort uit lange onderzoeksprocessen waarin ze analytische en kritische vragen stelt over ecologische, milieu- en socio-politieke kwesties. Op elke plek die ze bezoekt, verzamelt Lola objecten en materialen die ze opnieuw vormgeeft en integreert in nieuwe contexten.

Tijdens gezamenlijke projecten creëren Lola en Sebastiaan verhalen die worden vertaald in tijdelijke installaties, gebaseerd op de sociaal-politieke of ruimtelijke situatie van de context.

Notities