KUNSTENPLATFORM PLAN B

Een dorpsdramaturgie voor Aalst

Een dorpsdramaturg probeert het dorp en haar omgeving als een tekst te lezen en interpreteren en die persoonlijke lezing te linken aan bredere fenomenen. Zo slagen dorpsdramaturgen erin om in hun artistieke projecten thematieken, dynamieken en perspectieven uit het platteland te vertegenwoordigen, die de kunsten voorlopig missen. (PLAN B in rekto:verso)

In 2023/24 werkt Kunstenplatform PLAN B samen met Martha Balthazar, Elien Ronse en Aulona Fetahaj aan een ontwikkelingstraject rond dorpsdramaturgie. Lees er hier alles over.

In Aalst en haar vele deelgemeenten werken Elien Ronse en Leontien Allemeersch (Kunstenplatform PLAN B) aan een langdurig traject. Via gesprekken en observaties brengen ze op dit moment het lappendeken van sociaal werk in Aalst in kaart. Sociaal werkers deelden hun ervaringen over het lokale Aalsterse sociaal veld. Fenomenen die we over gans BelgiĆ« (of wijder) zien gebeuren, kwamen ook vaak ter sprake hier lokaal. Ze vertelden hoe de grote abstracte begrippen van vermarkting, privatisering, uitholling, afbrokkeling, afkalving en afbouw van sociaal werk in dagdagelijkse werkingen zichtbaar worden. 

De vanzelfsprekendheid van een sterk sociaal vangnet met veel middenveldspelers wordt kleiner, beetje bij beetje wordt er op sociale structuren beknibbeld. En die federale, Vlaamse en lokale politieke beslissingen hebben impact op het dagelijkse leven van Aalstenaars. Zo verdwenen bijvoorbeeld enkele organisaties die veel ervaring hadden opgebouwd door de jaren heen, doordat ze tegen elkaar werden uitgespeeld. 

In de komende maanden gaan ze met de vele obstakels waar sociaal werkers mee te maken krijgen aan de slag. Het lappendeken met al zijn (on)zichtbare verbindingen wordt het vertrekpunt voor een beeldend werk, evenement of actie die zal plaatsvinden in de loop van 2024. 

Notities