KUNSTENPLATFORM PLAN B

Oscar Cassamajor

Oscar Cassamajor en hun collectief Back2SoilBasics maken ecologie toegankelijk voor zij die hier vanwege systemische onderdrukking minder toegang tot krijgen. Vaak zien we dat deze ontzegging intersectioneel is, tussen racisme, classicisme, ableïsme,... Soms neemt het de vorm aan van een financiële ontzegging, dan weer de toegang tot bepaalde kennis, een tekort aan representatie, of een open dialoog met de ander die steeds uit de weg wordt gegaan.

Back2SoilBasics gaat daarom aan de slag met de vraag “Hoe kunnen we de natuur naar de stad brengen en de stad tot in de natuur?” Deze kennis over de natuur beschouwt het collectief als een daad van veerkracht.

Binnen deze context bouwt Oscar zijn onderzoek uit via ecologische sculpturen die met de tijd meegroeien en een thuis vormen voor (bio)diversiteit in de stad. Deze werken worden samen met de mensen uit de buurt gemaakt. Daarbij gaat Oscar op zoek naar eigenaarschap door participatie en zoekt die naar visuele vormen die een educatief vergrootglas vormen.

Het doel is de participanten op hun beurt mee(r) naar de natuur te nemen. Daarvoor gaat Oscar op zoek naar een plek net buiten Brussel, waar permanent en samen gebouwd wordt aan een productief ecosysteem. ❤ 🐚

BIO

Oscar Cassamajor is een Brusselse kunstenaar met Belgische en Haïtiaanse roots. Hun kunst gaat van performance tot installatie en theater. Vandaag gaat hun kunstpraktijk over het vormen van een gemeenschap en een netwerk van regeneratieve praktijken en sociaal-culturele vaardigheden. Hier wordt hun kunst het instrument om te ontwerpen, te communiceren en te experimenteren met verschillende educatieve benaderingen. Onderwijs wordt een medium om Permanente Cultuur te ontwikkelen; een manier om te overleven, te onderhouden en te leven. In deze reis wordt kunst de kunst van het leven en samenleven, en het creëren van de benodigdheden daarvoor.


 

Notities