KUNSTENPLATFORM PLAN B

Joris De Rycke

Ruderalia

Het dagelijkse leven van kunstenaar-botanist Joris De Rycke bestaat uit een voortdurend onderweg zijn tussen natuurlijke, stedelijke en braakliggende gebieden. Op die weg verzamelt hij dingen. Zowel fysieke objecten (drijfhout, zaden, stenen, fossielen en afgedankte voorwerpen) als herinneringen, cartografieën van wilde flora, en de documentatie ervan in foto en film. Samen vormt dit een werkbare humus waaruit beelden, projecten, ideeën en nieuwe reizen ontstaan. Voor Veldwerk maakte Joris een film die de interacties documenteert tussen planten, dieren, objecten en mensen op verschillende plekken tussen stad, landbouw en industrie.

BIO

Joris De Rycke (BE) studeerde af als Licentiaat Grafisch Ontwerp, Atelier Grafiek aan KASK School of Arts Gent in 2012. Sinds 2019 werkt hij aan de creatie van nieuwe variëteiten appelbomen, ontkiemd uit afgedankte klokhuizen in havengebieden en transitzones. Deze collectie appels ontwikkelt hij momenteel bij Verbeke Foundation. Daarnaast brengt hij samen met een groep amateurbotanici de stadsflora van Antwerpen in kaart en is hij werkzaam als docent Kunsten aan Sint-Lucas KSO Antwerpen.

Eerste foto: Inventarisatie vijver stadspark Antwerpen © Karin Thiers
Tweede foto: Testbeeld van op een braakland in Burcht © Joris De Rycke

Notities