KUNSTENPLATFORM PLAN B

Kunstenfestival PLAN B 2015

Kunstenplatform PLAN B ontstond in 2015 onder de naam Kunstenfestival PLAN B. Drie jonge kunststudenten, afkomstig uit het West-Vlaamse dorp Bekegem, vroegen zich af wat er zou gebeuren wanneer ze deze ruimte als speelveld gebruikten. Vier edities lang werd hun dorp een tijdelijk experiment waar beeldende kunst, theater, film en muziek een plek zocht tussen de omgeving en haar inwoners. De kunstenaars verbleven er bij gastgezinnen en presenteerden hun creaties in de publieke ruimte, in schuren en stallen, garages en woonkamers.

Foto: Dorpsplein Bekegem © Tim Theo Deceuninck
Medewerkers Kunstenfestival PLAN B 2015: Leontien Allemeersch, Jonathan Bonny, Jane Coppin en alle vrijwilligers en gastgezinnen.