KUNSTENPLATFORM PLAN B

Kunstenplatform PLAN B ondersteunt kunstenaars 
in verschillende disciplines bij het produceren, presenteren en reflecteren over hun artistieke praktijk in de rurale ruimte.