KUNSTENPLATFORM PLAN B

Dorpsdramaturgie

Het platteland is een ambigu gebied in volle ontwikkeling. Verrechtsing doet het schisma tussen stad en platteland groeien, de tegenstelling tussen landbouw en natuur wordt uitgevochten in stikstofdossiers, dorpse architectuur vormt het voorwerp van vooruitstrevend onderzoek. Tegelijkertijd bestaat er een erg nostalgische kijk op dit almaar complexer wordend ruraal gebied en blijft cultuurparticipatie nog steeds te beperkt tot de steden. Wat is er voor kunstenaars en organisaties nodig om met dit soort vragen ter plekke aan de slag te gaan?

Hiervoor start Kunstenplatform PLAN B in 2023 het ontwikkelingstraject ‘Dorpsdramaturgie’ op. Gedurende twee jaar onderzoeken we wat het betekent om dorpsdramaturg te zijn in de periferie van drie steden: Aalst, Genk, Brussel.

Welke vragen kan/moet/wil de dorpsdramaturg zich stellen, en welke tools heeft deze ter beschikking om die vragen te onderzoeken? En hoe kan PLAN B niet alleen zelf deze rol opnemen, maar er ook pleitbezorger van zijn en andere kunstenaars en organisaties hierin betrekken? Een eerste aanzet voor het beantwoorden van deze vragen vond vorm in een tekst die verscheen in rekto:verso.

“Een dorpsdramaturg probeert het dorp en haar omgeving als een tekst te lezen en interpreteren en die persoonlijke lezing te linken aan bredere fenomenen. Zo slagen dorpsdramaturgen erin om in hun artistieke projecten thematieken, dynamieken en perspectieven uit het platteland te vertegenwoordigen, die de kunsten voorlopig missen.” (PLAN B in rekto:verso)

Om deze vragen te onderzoeken werken Leontien Allemeersch, Vincent Focquet en Ewoud Vermote van PLAN B in duo's samen met Martha Balthazar in Genk, Elien Ronse in Aalst en Aulona Fetahaj in Brussel. Dit met ondersteuning van C-Mine, Netwerk Aalst en CIFAS.

BIO'S

GENK

Martha Balthazar is theatermaker en schrijver. In 2021 studeerde ze af aan de opleiding Drama aan het KASK in Gent. Dit deed ze met de voorstelling Boerenpsalm, een modern boerendrama gebaseerd op een onderzoek over de landbouwsector. Daarnaast werkte ze ook als choreograaf aan de voorstelling Birds, een coproductie met Seppe Baeyens en Yassin Mrabtifi en is ze deel van de dansgemeenschap vzwLeon. Ze won de Emile Zola Prijs 2020 van het tijdschrift Sampol en werkt als columnist bij de Knack. 

Vincent Focquet studeerde Theaterwetenschappen aan Universiteit Gent. Sindsdien is hij organisator, performer en auteur. Hij maakt deel uit van Decoratelier en Kunstenplatform PLAN B. 

AALST

Elien Ronse engageert zich in projecten waar diverse disciplines samenkomen zoals hedendaagse kunsten, sociaal werk, politiek activisme en theoretisch onderzoek. Daarnaast is ze actief in relationele-collaboratieve projecten en organisaties zoals Manoeuvre, Cultureel Centrum Truck Stop, de Koer, Other Women’s Flowers en het Para-instituut voor KUNST en precariteit. Ze behaalde een MA in Vrije Kunsten in Dutch Art Institute, een Advanced MA in Sint Lucas Antwerpen en een BA in Sociaal Werk. 

Leontien Allemeersch studeerde Autonome Vormgeving aan het KASK in Gent. Ze bouwt mee aan verschillende initiatieven met een focus op relationele, theater en locatiespecifieke praktijken. Ze is deel van Kunstenplatform PLAN B en werkt bij de Koer in Gent, daarnaast kan je haar vaak terugvinden met een camera in haar handen. 

BRUSSEL

Aulona Fetahaj (zij/haar) werd geboren in Kosovo, groeide op in Brugge, woont ondertussen (voornamelijk) in Brussel en werkt overal tussen België en Kosovo in. Ze studeerde film aan Sint-Lukas Brussel waar ze de films She Asked Me Where I Was From en haar afstudeerfilm passé imparfait maakte, waarvoor ze ook een VAF Wildcard kreeg. Naast filmmaker werkt ze als monteur en geluidspersoon aan verschillende projecten. In haar films verkent ze een begrijpbare (filmische) taal om het te hebben over noties van thuis en ontheemding, en hoe de tijd en het geheugen een rol speelt bij het (her)opbouwen van identiteiten.

Ewoud Vermote studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Gent en film aan LUCA School of Arts. Hij geeft les aan de Sint-Lukas Kunsthumaniora en is deel van Kunstenplatform PLAN B en het collectief Seasonal Neighbours.
 

Dorpsdramaturgie wordt ondersteund door de Vlaamse overheid

Notities